ภาคผนวก

ภาคผนวก

 

  

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำ

 

เป่าลูกโป่งตามขนาดที่ต้องการ

  

แปะกระดาษหนังสือพิมพ์ๆให้รอบลูกโป่ง 

 

นำลวดมาวางทาบบนลูกโป่งแล้วติดกระดาษทับอีก 3 ชั้น 

  

นำลวดมาวางทาบบนลูกโป่งแล้วติดกระดาษทับอีก 3 ชั้น

 

นำกระดาษมาแช่ในน้ำจนกระดาษเปื่อย

  

นำกระดาษที่เปื่อยแล้วมาปั่นให้ละเอียด

  

นำกระดาษที่ปั่นละเอียดแล้วมาผสมกับกาว 

 

นำกระดาษที่ผสมกาวแล้วมาทาให้รอบลูกโป่ง หนาประมาณ 1 เซนติเมตร

 

แปะจนได้เป็นรูปตามที่ต้องการ 

  

นำไปตากให้แห้ง

 

                           ทาสีขาวลองพื้น                            

 

ทาสีตามลวดลายที่ต้องการ

 

 

 

นำไปตากให้สีแห้งแล้ว พ่นแลคเกอร์เคลือบ อีก 1-2 ครั้ง

 

 

 

 

 

Advertisements

โครงงานบูรณาการ

เรื่อง กระปุกออมสินเปเปอร์มาเช่
จัดทำโดย
1.นายพิศุทธิ์ เชาว์เฉียบ เลขที่ 2
2.นางสาวสิริรัตน์ พุฒติ เลขที่ 13
3.นางสาวปาริฉัตร โสดา เลขที่ 20
4.นางสาวศรียารัตน์ ทองศรี เลขที่ 23
5.นางสาวศศิธร แป้นเครือ เลขที่ 25
ชั้นมัธยมศึกษาปีที 6